Website Banner
 

 Single screw air compressor (ปั๊มลมสกรูเดี่ยว)

ปั๊มลมสกรูเดี่ยว ประกอบด้วย screw rotor 1 ตัวและ star gear 2 ชุด ที่ชุดเกียร์ดาว จะประกบด้วยแผ่นเบรด (blade) ทำจากคาร์บอนผสมพิเศษ ใบเบลดจะแนบกับเฟืองสกรูโรเตอร์ เมื่อโรเตอร์หมุน ร่องเฟืองซึ่งถูกปิดด้วยใบเบลดจะสั้นลงเรื่อยๆ อากาศที่อยู่ในร่องเฟืองจึงถูกบีบเข้าเรื่อยๆ จนถึงรู discharge
สังเกต ใบเบลดที่มีรูเจาะ ขบกับเฟืองร่องที่ 2 ณ จุดนี้ความยาวร่องเฟือง เหลือประมาญ 1/4 ของแกนเฟือง เมื่อ rotor หมุน ใบเบลดที่มีรูเจาะ ขบกับเฟืองร่องจะสั้นเข้า ณ จุดนี้ความยาวร่องเฟือง เหลือประมาญ 1/8 ของแกนเฟือง อากาศถูกอัดมากขึ้น เนื่องจากร่องเฟืองสั้นลง เมื่อ rotor หมุน ใบเบลดที่มีรูเจาะ ขบกับเฟืองร่องจะสั้นเข้า ความยาวร่องเฟือง เหลือประมาญ 1/16 ของแกนเฟือง อากาศถูกอัดเต็มที่ เนื่องจากร่องเฟืองสั้นลงมาก ณ จุดนี้จะมีรู discharge ปล่อยลมอัดออก


มาดูวีดีโอจำลองการทำงานของระบบ single screw air compressor ตามนี้ครับ http://www.youtube.com/watch?v=CNxIKu4DVC8&feature=share&list=PLD55AF2C4B1CF0935


 

** ขอขอบคุณเจ้าของภาพ และวีดีโอที่นำมาแสดงในที่นี้ด้วยครับ

  ลำดับพัฒนการของปั๊มลมแบบต่างๆ แสดงให้เห็นว่า ปั๊มลมสกรูเดี่ยวเป็นพัฒนาการที่ใหม่กว่า ปั๊มลมสกรูคู่
  ฝ่ายผู้ผลิตและพัฒนาระบบสกรูเดี่ยว พยามอธิบายข้อได้เปรียบของปั๊มลมสกรูเดี่ยว ว่าดีกว่าสกรูคู่ เช่น แรงกดดัน rotor ของสกรูเดี่ยวจะเกิดขึ้นโดยรอบ ในลักษณะที่สมดุลกัน ส่วนในสกรูคู่แรงกดดัน rotor จะมีเฉพาะด้านบน ซึ่งไม่สมดุลกัน ดังนั้นระบบสกรูเดี่ยวจึงประหยัดพลังงานมากกว่า และสึกหรอน้อยกว่า

ฝ่ายผู้ผลิตและพัฒนาสกรูคู่ได้โต้แย้ง ข้อได้เปรียบของสกรูคู่ดังนี้
1. ใบเบลดของสกรูเดี่ยว ซึ่งไม่ใช่โลหะ จึงสึกหรอง่ายและมีอายุการใช้งานสั้น
2. การสึกหรอของใบเบลด ทำให้ปั๊มลมมีประสิทธิภาพลดลง 5% - 10% หลังการใช้งานเพียง 3,000 - 4,000 ชั่วโมง
3. ลักษณะเฟือง (rotor profile) ของสกรูเดี่ยวยังต้องปรับปรุง แต่เนื่องจากความที่ไม่นิยมในตลาด จึงขาดเงินอุดหนุนในการวิจัยและพัฒนา ซึ่งปั๊มลมสกรูคู่ได้มีการพัฒนาอย่างมาก
4. ส่วนที่เคลื่นไหวในหัวสกรูเดี่ยวมีมากชิ้น กว่าในปั๊มลมสกรูคู่ การซ่อมบำรุงจึงแพงกว่า << Back
Current Pageid = 106